Positief-Bekrachtigende Breintraining voor mensen met geen budget

Positief-Bekrachtigende Breintraining (PBB) is een methode om mensen hun brein te trainen zodat ze beter kunnen omgaan met moeilijke omstandigheden. PBB is geheel gebaseerd op de Neurosofie® principes. Om die reden ondersteunt de Neurosofie® stichting PBB en de aan PBB gelieerde Breintraining Coöperatie, een democratische coöperatie van Personal Brein Trainers die PBB gebruiken om mensen hun brein te trainen zodat ze goed leren omgaan met moeilijke omstandigheden.

Als Neurosofie® stichting vinden wij dat iedereen met PBB zijn of haar brein dient te trainen, het liefst reeds op jonge leeftijd. Zo kunnen de PBB oefeningen prima aan kinderen worden geleerd zodat zij vanaf eind lagere school of begin middelbare school hun brein kunnen trainen om goed om te gaan met moeilijke omstandigheden. Daarnaast steunt de Neurosofie® stichting het plan van de Breintraining Coöperatie om de GGZ te ontlasten. Om die reden is de de Neurosofie® stichting een actie begonnen om fondsen te werven om mensen met weinig of geen budget zodat ook zij hun brein kunnen trainen om goed om te gaan met moeilijke omstandigheden.

Met de Breintraining Coöperatie is afgesproken dat de Neurosofie® stichting – indien er voldoende fondsen zijn – 90% van het laagste tarief voor Personal Breintraining vergoed. Op haar beurt heeft de Breintraining Coöperatie toegezegd dat ook de Personal Brein Trainers die normaal gesproken alleen voor het hoogste tarief werken, in dit geval voor het laagste tarief werken. Op deze manier staat Personal Breintraining met PBB voor iedereen open.

Maar om dit mogelijk te maken, is het wel nodig om de benodigde fondsen te werven. Om die reden is de Neurosofie® stichting een wervingsactie begonnen om voor 100 mensen PBB mogelijk te maken. Mocht jij bereid zijn om hier een bijdrage aan te leveren, ga dan naar de crowdfunding pagina voor het PBB fonds. Omdat de Neurosofie® stichting een officiële ANBI stichting is, kan je jouw bijdrage aftrekken van de belastingen.

Bijzonder hoogleraar NLP

Het is bijzonder lastig om überhaupt een bijzonder hoogleraar NLP aangesteld te krijgen, maar omdat met ABC-NLP er een wetenschappelijke theorie voor NLP is ontwikkeld, is die kans er vandaag de dag wel.

Er zijn drie voorwaarden voor het aanstellen van een bijzonder hoogleraar:

  1. Het gaat om een aandachtsgebied dat een substantiële verrijking betekent van het onderwijs- en onderzoeksaanbod van een faculteit.
  2. Van studentenzijde is er een redelijke belangstelling voor.
  3. Het onderwijs goed past in het profiel van de faculteit.

Van deze drie punten is het tweede punt het minste probleem. Meestal is er onder studenten voldoende belangstelling voor NLP. Desalniettemin vergroot het de kans op een bijzondere leerstoel enorm wanneer je studenten op het bestaan van ABC-NLP wijst. Dus stuur de link naar het ABC-NLP Handboek vooral door naar iedereen van wie je vermoedt dat hij of zij interesse in NLP heeft.

De universiteiten zullen NLP niet als een substantiële verrijking zien. Gelukkig is er een flinke kans dat zij toegepaste gedragsanalyse in combinatie met hypnose wel als een substantiële verrijking zullen zien. ABC-NLP maakt duidelijk dat NLP vooral een vorm van hypnose is en dat NLP prima te onderbouwen is het toegepaste gedragsanalyse. Bovendien is toegepaste gedragsanalyse heel praktisch, wordt het al in de vorm van Organizational Behavior Management (OBM) op de Vrije Universiteit van Amsterdam gegeven en dus past het goed in het profiel van de desbetreffende faculteit.

In ruil voor het aanstellen van een bijzonder hoogleraar voor 0.2 FTE wil de universiteit alle kosten voor 5 jaar gedekt zien. De aanstelling zelf is ook voor 5 jaar. Oftewel, de Neurosofie® stichting is bezig fondsen te werven voor 250.000 euro om de bijzondere hoogleraar NLP aan te kunnen stellen. Het idee is dat wanneer de top 100 grootste NLP instituten elke 5 jaar 2500 euro doneren (ongeveer 1 NLP opleiding) dat we genoeg middelen hebben om de bijzondere leerstoel NLP mogelijk te maken.

Ook dient er een geschikte kandidaat te zijn om de positie in te vullen. Het goede nieuws is dat de Neurosofie® stichting al de toezegging heeft van een Universitair Docent dat hij op deze post zal solliciteren wanneer de mogelijkheid zich voordoet. Kortom, hoewel het een hele opgave wordt, kunnen we met vereende krachten iets heel bijzonders voor elkaar krijgen.

Op de volgende manieren kun jij meehelpen dit bijzondere project te realiseren:

  1. Meld je aan als vrijwilliger. Voor fondsenwerving bij instituten, het enthousiast maken van studenten en contacten leggen met de universiteiten kunnen we iedere vrijwilliger goed gebruiken.
  2. Stuur de informatie over ABC-NLP door naar studenten. De hoop is dat studenten niet alleen enthousiast worden over NLP, maar dat zij bijvoorbeeld ook in hun Master thesis (onderdelen van) ABC-NLP onderzoeken. Dat zorgt er ook weer voor dat hun professor ABC-NLP onder ogen krijgt.
  3. Doneer zelf. Alle kleine beetjes helpen om dit project gestalte te geven.

Welkom bij de Neurosofie stichting

Welkom bij de Neurosofie® stichting. De Neurosofie® stichting heeft twee doelen:

  1. Het ontwikkelen, promoten en verspreiden van modern pragmatisme binnen de wetenschap ter bevordering van die wetenschap.
  2. Het ontwikkelen, promoten en verspreiden van modern pragmatisme als filosofische levenswijze voor het verlichten van mensen hun leven.

Concreet wordt dit gerealiseerd door het beheren en verspreiden van het gedachtegoed van Joost van der Leij. De kern van dit pragmatisch gedachtegoed zijn de twee boeken:

  1. Het Neurogram® Handboek: Doorgrond jezelf en anderen met Cybernetic Big Five Theory.
  2. Het ABC-NLP Handboek: Neuro-Linguïstisch Programmeren en toegepaste gedragsanalyse.

Het Neurogram® Handboek geeft de wetenschappelijke theorie voor breintypen. Het ABC-NLP Handboek geeft de wetenschappelijke theorie voor NLP. Naast het ontwikkelen van deze wetenschappelijke basis, ondersteunt de Neurosofie® stichting ook onderzoek naar NLP of breintypen.

Tenslotte werft de Neurosofie® stichting fondsen om een bijzonder hoogleraar NLP aan te stellen. Hiervoor is een bedrag van 250.000 euro nodig. Het aanschaffen van boeken en je donaties helpen mee om dit mogelijk te maken. Omdat de Neurosofie® stichting een ANBI stichting is, zijn donaties belastingaftrekbaar.

Neurosofie Stichting krijgt ANBI erkenning

Met trots kunnen we melden dat de Neurosofie® stichting door de belastingdienst erkend is als goed doel. Dat wil zeggen dat de Neurosofie® stichting officieel is erkend als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” oftewel een ANBI stichting.

De erkenning geldt voor de volgende drie goed doelen:

1) De Neurosofie® teksten zelf
Neurosofie® is een pragmatische filosofie dat gebaseerd is op het werk van de grote pragmatici van de afgelopen eeuwen zoals David Hume in de 18de eeuw, Friedrich Nietzsche in de 19de eeuw en Ludwig Wittgenstein in de 20ste eeuw. Het beheer en verspreiden van het Neurosofisch gedachtegoed is nu een officieel goed doel.

2) Het wetenschappelijke onderzoek
Ook is er erkenning voor het wetenschappelijke onderzoek wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Dankzij het werk van de pragmatist Bruno de Finetti en zijn subjectieve Bayesiaanse statistiek vindt er nu erkend wetenschappelijk onderzoek plaats. Zo hebben we onderzoek dat de werking laat zien van het Neurogram®, maar bijvoorbeeld ook naar coaching waarbij duidelijk is geworden dat bij mensen die ernstig in de problemen zitten met een pragmatische aanpak in 82% van de gevallen een flinke verbetering omvat.

3) Kwaliteitsbewaking training & coaching
Een inhoudelijke Neurosofische kwaliteitsbewaking is als goed doel erkend. De reden is, en dit is het allerbelangrijkste punt, dat wordt ingezien dat mensen wanneer zij met training of coaching een pragmatische levensstijl aanleren daadwerkelijk de kwaliteit van hun leven verbeteren. Dat betekent dat met Neurosofie® mensen hun leven wordt verlicht en dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait.