Visie en Missie

Visie

Het pragmatisme is een filosofische stroming die bijna altijd binnen de wetenschap ondergesneeuwd is. Het pragmatisme stelt namelijk dat er geen absolute waarheid (Nietzsche), oorzaak/gevolg (Hume) of kennis van de werkelijkheid (Wittgenstein) is, maar alleen verhalen die mensen goed uitkomen om te overleven en te functioneren (Rorty). Dat is een boodschap die de wetenschap onwelvallig is omdat de meeste wetenschappers zichzelf liever zien als ontdekkers van hoe de werkelijkheid in elkaar steekt door middel van oorzaak/gevolg relaties die zij vervolgens als waarheid aan het licht brengen. Dat betekent dat pragmatisten het moeilijk hebben op de universiteiten. Ook vandaag de dag nog.

En dat is jammer, want naast gedegen filosofische en wetenschappelijke inzichten die de wetenschap en de filosofie verder kunnen brengen, biedt het pragmatisme ook welzijn voor de mensen in het land. Zo wordt bijvoorbeeld veel psychologisch onderzoek gedaan naar hoe de mens werkelijk in elkaar steekt om zo de waarheid te ontdekken. Een pragmatische aanpak daarentegen is nooit gericht op het ontdekken van de waarheid omtrent de werkelijkheid, maar is erop gericht om uit te vinden wat werkt. Vandaar dat pragmatische filosofen zich, naast hun wetenschappelijke en filosofische punten, ook altijd op mensen en de samenleving richten en voor hen een filosofische levenswijze ontwikkelen die het leven verlicht.

Het nieuwste grote thema binnen de filosofie is het integreren van alle nieuwe kennis die de neurowetenschappen oplevert. Op het ogenblik is binnen die ontwikkeling amper plaats voor het pragmatisme omdat de neurowetenschappen nog sterk in het idee fixe leven dat zij nu eindelijk de waarheid omtrent de werking van het brein aan het ontdekken zijn. Dat betekent dat er voor pragmatisten nog veel werk ligt om zich in deze discussie te mengen en de visie van het pragmatisme voor het voetlicht te brengen.

Missie

Neurosofie® is de samenstelling van filosofie en neurologie. Letterlijk betekent het “breinwijsheid”. Neurosofie® is een moderne versie van het pragmatisme. Op basis van de  hiervoor beschreven visie heeft de Neurosofie® Stichting een dubbele missie, namelijk:

het ontwikkelen, promoten en verspreiden van modern pragmatisme binnen de wetenschap ter bevordering van die wetenschap

en

het ontwikkelen, promoten en verspreiden van modern pragmatisme als filosofische levenswijze voor het verlichten van mensen hun leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *