Wetenschappelijk onderzoek

Met trotst presenteert de Neurosofie® Stichting de drie lopende wetenschappelijke onderzoeken:

1) Onderzoek naar coaching & training
In samenwerking met stichting NLP Kring onderzoekt de Neurosofie® Stichting de werking va het pragmatisme in coaching & training. De eerste resultaten hiervan zijn:

2) Onderzoek naar persoonlijkheidstypering
In samenwerking met TIOUW.com BV onderzoekt de Neurosofie® Stichting de werking van pragmatisme in persoonlijkheidstypering aan de hand van het Neurogram®. De eerste resultaten hiervan zijn:

3) Onderzoek naar pragmatisme in onderwijs
In samenwerking met Matrix Essential Training Alliance Ltd in het Verenigd Koninkrijk wordt de werking van het pragmatisme in het onderwijs onderzocht. De eerste resultaten hiervan zijn:

Voor wetenschappers is wetenschappers in opleiding is er beperkt budget om een aantal wetenschappelijke onderzoeken te doen. Met name naar:

– Het reproduceren van het onderzoek naar coaching & training maar dan aan de hand van frequentisme in plaats van subjectieve Bayesiaanse statistiek met het oog op a) verdere onderbouwing van deze pragmatische aanpak en b) een vergelijking te treffen tussen de resultaten zoals die met frequentisme worden bereikt en die van subjectieve Bayesiaanse statistiek.

– Het onderzoeken van het Neurogram als dynamisch Big Five model. Het Neurogram voorziet dat er slechts negen dynamische patronen te vinden zijn aan de hand van het Big Five model, terwijl er theoretisch binnen het Big Five model meer dynamische patronen mogelijk zijn. Dit onderzoek behelst het uitwerken van een dynamische versie van de Big Five en het empirisch onderzoeken van de these dat van alle theoretisch mogelijke dynamische patronen er in de praktijk maar negen voorkomen.

Wil je als wetenschapper of wetenschapper in opleiding een van deze onderzoeken doen, neem dan gerust met ons contact op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *